Освітні програми

Фундаментальна підготовка з теорії електрохімічних процесів, матеріалознавства; проектуванням новітніх технологій на основі сучасних матеріалів; розробка нових технологій захисту металів від корозії, завдяки чому спеціалісти-електрохіміки здатні вирішувати на високому рівні питання виробництва, проводити екологічний контроль навколишнього середовища, впроваджувати у виробництво нові прилади для вимірювання корозії на базі розроблених корозиметрів, проектувати нові види сенсорів, впроваджувати технології нанесення гальванопокриттів, проводити наукові дослідження в галузі суміжних технологій. Випускники працюють у провідних українських та світових компаніях, серед яких «ALT Europe Group», ПАТ «Макрохім», ТОВ «Хімлаборреактив», «Екософт», ПАТ «Київський завод «РАДАР».

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 161 Хімічні технології та інженерія

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ:

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Electrochemical Technologies of Inorganic and Organic Substances

Програми попередніх років: 
Опис освітньої програми (2020) 
Опис освітньої програми (2018)

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ:

 Освітньо-професійна програма магістра (90 кредитів)

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Chemical Technologies of Inorganic, Electrode Materials and Water Treatment

Програми попередніх років:
Опис освітньої програми (2020) 

Освітньо-наукова програма магістра (120 кредитів)

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Chemical Technologies of Inorganic, Electrode Materials and Water Treatment

Програми попередніх років: 
Опис освітньої програми (2020) 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ:

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Chemical Technologies and Engineering