Магістрські дисертації 2021

                                     Спеціальність 161- Хімічні технології та інженерія 
    Спеціалізація – Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів 

                                                                      Група  ХЕ-91мп

Графік захисту магістерських дисертацій  

аудиторія 138 - 4

20.12.2021 о  14.30
22.12.2021 о 12.00

Прізвище, ім’я, по   батькові студента Тема магістерської дисертації Посада, ПІБ керівника
1

Куроченко Тарас Олексійович

 

Kurochenko Taras Oleksiiovych

Корозійно-електрохімічна активність гальванічних нікелевих осадів та продуктів їх корозії

Corrosion and electrochemical activity of galvanic nickel deposits and their corrosion products

професор, д.т.н. 
Герасименко Ю.С.
2

Пушня Ірина Євгенівна 

 

Pushnia Iryna Yevhenivna

Цинковий анод суперконденсатора на фарадеївській складовій поляризаційної ємності

Zinc anode of a supercapacitor on a polarizing capacity’s Faraday component

В.о. зав.кафедри, 
доцент к.т.н.,
Букет О.І.

                                         

                                 Спеціальність 161- Хімічні технології та інженерія 
    Спеціалізація – Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів 

                                                                      Група  ХЕ- 91мн

Графік захисту магістерських дисертацій  

18 травня 2021 року  
19 травня 2021 року 
початок о 10-00,  аудиторія 138 - 4

Прізвище, ім’я, по   батькові студента Тема магістерської дисертації Посада, ПІБ керівника
1 Аксьонова Ольга Володимирівна

Електрохімічна поведінка кремнію у травильних розчинах плавікової та нітратної кислот

Electrochemical behavior of silicon in etching solutions of hydrofluoric and nitric acids

В.о. зав.кафедри,
д.т.н., професор Герасименко Ю.С.
2 Бурлачук Артур Русланович

Електрохімічний синтез метил-2,5-диметокси-2,5-дигідрофуран-2-карбоксилату

Electrochemical synthesis of methyl 2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran-2-carboxylate

доцент кафедри, к.т.н.,  Косогін О.В.
3 Андрійчук Олексій Олександрович

Сенсор поляризаційного опору для моніторингу корозійної агресивності повітряного середовища

Polarization resistance sensor for monitoring the corrosiveness of the air environment

доцент к.т.н., Букет О.І.