Міжнародній конференції з хімії, хімічної технології та екології, присвяченій 125-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського

Програма конференції охоплює широке коло питань, присвячених актуальним проблемам
хімії, хімічної технології, екології,матеріалознавства, сучасним водоочисним
технологіям, електрохімії, а також перспективам збереження та розвитку української науки та
промисловості під час війни.
До публікації приймаються праці за тематиками конференції, написані за
результатами робіт магістрантами, аспірантами і докторантами, викладачами та іншими
науковцями

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Органічна, неорганічна та фізична хімія.

2. Органічне матеріалознавство.та неорганічне матеріалознавство

3. Екологічні хімічні технології та захист навколишнього середовища.
4. Сучасні водоочисні та хімічні технології.
5. Електрохімія, корозія металів та захист від корозії

Скачати оригінали документів