Календарний контроль осіннього семестру 2023/2024 н.р.

 Відповідно до розпорядження №РП/331/2023 від 12.10.2023 календарний контроль в осінньому семестрі буде проведено для усіх курсів:
   •  перший календарний контроль з 16.10.2023 по 28.10.2023;
   •  другий календарний контроль з 04.12.2023 по 16.12.2023.


🔸 Для Викладачів: при виставленні результатів календарного контролю в АІС «Електронний кампус» (https://ecampus.kpi.ua/login) викладачам слід враховувати, що кінцевим терміном внесення результатів календарного контролю до відповідного модуля  є останній день проведення календарного контроля до 23:59. Внесення результатів після вказаної дати є неможливим.

📋 Календарний контроль проводиться з метою моніторингу виконання здобувачами індивідуальних навчальних планів згідно з графіком навчального процесу і відповідності визначеним в рейтинговій системі оцінювання (РСО) (https://t.me/dnvr_31/2646) критеріям.

ecampus.kpi.ua (https://ecampus.kpi.ua/login)
Електронний кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського