Працевлаштування 2020

Випуск магістрів кафедри складав: 

  • у 2019 році: 14 магістрів(у січні – 13 студентів гр.ХЕ-71мп, у червні - один студент гр.ХЕ-71м); 
  • у січні 2020 року: 17 магістрів (16 студенів гр.ХЕ-81мп і один студент гр.ХЕ-71м).
    Випуск бакалаврів кафедри ТЕХВ у 2019 році складав 21 випускник, з яких 15 студентів продовжують навчання на рівні «магістр», 5 студентів – навчаються у інших закладах, один студент працює на хімічному підприємстві.

З метою сприяння працевлаштування випускників завідувач кафедри і співробітники кафедри протягом 2018-2019 років проводили бесіди з керівниками організацій, зустрічі студентів з представниками різних підприємств баз проходження практики та інше.

Студенти спеціальності у 2018-2019 р. проходили технологічну та переддипломну практику в Інституті загальної та неорганічної хімії НАН України та ряді підприємств м. Києва (ВАТ «Мерідіан» ім.С.П.Корольова; ДП «Гальванотехніка» ПАТ «Радар»»; КП «Київский метрополітен»; СП «Вагоноремонтний завод»; ДП завод «Генератор»), що дозволило студентам детально ознайомитися з місцями роботи за спеціальністю.

На кафедрі створена база потенціальних роботодавців strakholder.
Договори та листи-запити на підготовку спеціалістів та співпрацю кафедри з підприємствами – роботодавцями (всього 20 договорів, включно до 2020 року) зареєстровані у загальному відділі університету, інформація про їх укладення зберігається у секторі сприяння працевлаштуванню КПІ ім.Ігоря Сікорського. У жовтні - грудні 2019 року завідувачем та співробітниками укладено 10 нових договорів про співпрацю кафедри з НД НАН України інститутами та підприємствами-роботодавцями на підготовку випускників спеціальності у період 2020-2025 роках.