Науково-дослідні роботи

Наукові основи та закономірності електрохімічних процесів формування упорядкованих нанорозмірних та мікрорівневих матеріалів хемотроніки

Створені наукові основи електрохімічного формування упорядкованих нано- та мікрорівневих матеріалів хемотроніки базуються на розмежуванні впливу механізму транспорту заряду електрохімічного процесу на стратифікацію структури поверхневих фаз електрода, яке для напівпровідникових фаз керується відношенням градієнтів електричного поля і носіїв заряду у рідкій та в твердій фазах. Науковий керівник теми д.т.н., проф. Лінючева О.В.

Наукові напрями кафедри

Розроблені сенсори та генератори уніфікованої серії НТУУ «КПІ», які перевершують кращі світові зразки. На їх основі розробляються прилади та системи для постійного контролю атмосферного повітря на промислових підприємствах, а також у медичних та інших цілях в Україні, Росії, Білорусії та Німеччині.

Створення електрохімічного джерела мікропотоку сірководню для засобів моніторингу та запобігання забрудненню повітряного середовища

Створено макетний зразок генератору повірочних газових сумішей мікроконцентрацій сірководню для систем динамічного дозування газосірководневих сумішей та визначено його технічні характеристики. Запропоновано електрохімічний модуль, у якому суміщено комірки ЕДМС та сенсора сірководню, виготовлені з застосуванням уніфікованого обладнання і технологій у рамках уніфікованої серії електрохімічних сенсорів НТУУ «КПІ». Науковий керівник д.т.н., професор О.В.Лінючева.