Освітні програми

Освітні програми

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ. Освітньо-професійна програма магістра