Каталоги освітніх компонентів для третього рівня (доктора філософії)

Каталог та силабуси освітніх компонентів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Каталоги навчальних дисциплін (а також курсових проєктів та робіт, практик, кваліфікаційних робіт) містять анотований перелік дисциплін, які пропонуються для студентів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Силабуси містять інформацію щодо змісту дисципліни, взаємної відповідальності викладача та студента, дедлайнів, рейтингової системи оцінювання, критеріями та засобами оцінювання результатів навчання тощо.

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Шифр за ОНП Назва освітньої компоненти (ОК) Силабус
  ОК для оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями  
Н 1 Філософські засади наукової діяльності Завантажити
  ОК для здобуття мовних компетентностей  
Н 2 Іноземна мова для наукової діяльності (англійська, німецька, французька) Завантажити
  ОК для здобуття глибинних знань зі спеціальності  
Н 3 Нанохімія і наноматеріали Завантажити
Н 4 Методологія наукових досліджень Завантажити
  ОК для здобуття універсальних компетентностей дослідника  
Н 5 Науково-дослідна практика Завантажити
Н 6 Педагогічна практика  Завантажити

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Каталог вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Хімічні технології та інженерія» за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія

Дисципліна 1 (для вивчення на 1 курсі)

 Назва вибіркової освітньої компоненти
 Силабус
Міжнародні наукові проєкти Завантажити
Наукові проєкти та гранти Завантажити
Академічне письмо Завантажити

Дисципліна 2 (для вивчення на 2 курсі)

Назва вибіркової освітньої компоненти
Силабус
Сучасні тенденції розвитку хімічних технологій  Завантажити
Проблеми якості косметичних засобів  Завантажити
Силікатне матеріалознавство  Завантажити
Сучасні методи досліджень лігноцелюлозних матеріалів  Завантажити
Сучасні тенденції розвитку хімічних технологій  Завантажити
Спектральна ідентифікація органічних сполук  Завантажити
Формулювання аналітичних звітів в галузі композиційних матеріалів  Завантажити

Дисципліна 3 (для вивчення на 2 курсі)

Назва вибіркової освітньої компоненти 
 Силабус
 Новітні технології захисту атмосферного повітря від забруднення  Завантажити
 Корозійно-екологічний моніторинг повітряного і водного середовищ  Завантажити
 Планування та проведення досліджень в
галузі композиційних матеріалів
 Завантажити
 Сучасні методи синтезу і використання неорганічних матеріалів  Завантажити
 Сучасні екологічно чисті технології  Завантажити
Сучасні методи синтезу гетероциклічних сполук  Завантажити
Сучасні системи глибокої селективної екстракції БАР  Завантажити