Бакалаврські роботи 2021

ГРАФІК
захисту бакалаврських дипломних проектів
студентами кафедри Технології електрохімічних виробництв у 2021 році групи ХЕ-71 та ХЕ-72

Спеціальність 161- Хімічні технології та інженерія
Спеціалізація – Енергоефективна технічна електрохімія та захист металів від корозії
Кваліфікація – бакалавр з хімічних технологій та інженерії

Дата День Початок захисту Аудиторія
15 червня вівторок 10-00 138-4
16 червня середа 10-00 138-4
18 червня (запасний день) п’ятница 10-00   138-4

Спеціальність 161- Хімічні технології та інженерія
Освітньо-професійна програма (спеціалізація) – Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів
Кваліфікація – бакалавр з хімічних технологій та інженерії
Група ХЕ-71

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Тема дипломного проекту

Посада, науковий ступінь, вчене звання, ПІБ керівника

1

Бірюк

Вікторія Вікторівна

Гальванічні покриття в приладо­бу­ду­ванні. Розробка технології анодування алюмінієвих деталей з наповненням у розчині хромового ангідриду

Доцент кафедри ТЕХВ, к.т.н., доц.

Косогін О.В.

2

Бодаш

Владислав Олексійович

Гальванічні покриття в машинобу­дуванні. Розробка технології нанесення покриття сплавом олово-кадмій на дрібні деталі в барабані

Ст.викладач кафедри ТЕХВ, к.т.н.

Кушмирук А.І.

3

Голодна

Катерина

Олександрівна

Гальванічні покриття в маши­нобудуванні. Розробка технології нанесення захисно-декоративного хромового покриття.

Доцент кафедри ТЕХВ, к.т.н., доц.

Косогін О.В.

 

4

Зінова

Дарина

Олександрівна

Гальванічні покриття в машино­будуванні. Розробка технології нанесення захисного кадмієвого покриття на сталеві пружинні деталі

Асист. кафедри ТЕХВ, к.т.н.,

Васильєва С.М.

5.

Лабзова

Олександра

Олександрівна

Гальванічні покриття в маши­нобудуванні. Розробка технології нанесення нікелевого покриття на крепіжні сталеві деталі

Ст.викладач кафедри ТЕХВ, к.т.н.

Кушмирук А.І.

6.

Павленко

Дар'я

Віталіївна

Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка технології міднення струмопровідного ри­сунку плат друкованого мон­тажу

Доцент кафедри ТЕХВ, к.т.н., доц.

Фроленкова С.В.

 

Група ХЕ-72

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Тема дипломного проекту

Посада, науковий ступінь, вчене звання, ПІБ керівника

1

Бабчук

Роман

Володимирович

Гальванічні покриття в прила­добудуванні. Розробка технології нанесення мідного покриття на деталі складної конфігурації

Доцент кафедри ТЕХВ, к.т.н., доц.

Мотронюк Т.І.

2

Галюк

Борис

Олегович

Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка технології нанесення захисного цинкового покриття на монтажні деталі

Асист. кафедри ТЕХВ, к.т.н.,

Ущаповський Д.Ю.

3

Глушак

Євген

Мирославович

Гальванічні покриття в машино­будуванні. Розробка технології осадження цинкового покриття на сталеві корпусні деталі

Доцент кафедри ТЕХВ, к.т.н., доц.

Фроленкова С.В.

 

4

Деркач

Нікіта

Олексійович

Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка технології нанесення молочного корозійно­стійкого хромового покриття

Доцент кафедри ТЕХВ, к.т.н., доц.

Мотронюк Т.І.

5

Мась

Ганна

Володимирівна

 

Гальванічні покриття в машино­буду­ванні. Розробка технологіч­ного процесу нанесення твердого зносостійкого хромового покриття на ста­леві деталі

Доцент кафедри ТЕХВ, к.т.н., доц.

Мотронюк Т.І.

6

Мел'янцев

Владислав

Сергійович

Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка технологіч­но­го процесу нанесення захисного цинкового покриття на дрібні сталеві деталі

Доцент кафедри ТЕХВ, к.т.н., доц.

Бик М.В.

7

Назаренко

Ілона

Вікторівна

Гальванічні покриття в прила­до­будуванні. Розробка технології нанесення олов'яного метало­резисту на плати друкованого монтажу

Асист. кафедри ТЕХВ, к.т.н.

Ущаповський Д.Ю.

8

Осьмачко

Аліса

Володимирівна

Гальванічні покриття в прила­добудуванні. Розробка технології нанесення мідного покриття на сталеві деталі

Асист. кафедри ТЕХВ, к.т.н.

Ущаповський Д.Ю.

9

Пінчук

Тетяна

Валентинівна

Гальванічні покриття в машино­буду­ванні. Розробка технологіч­ного процесу нанесення цинко­вого покриття на каркасні деталі

Ст.викладач кафедри ТЕХВ, к.т.н.

Білоусова Н.А.

10

Хоменко

Олександр

Володимирович

Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка технологіч­но­го процесу нанесення блискучого цинкового покриття на сталеві деталі

Асист. кафедри ТЕХВ, к.т.н.

Васильєва С.М.

11

Ярута

Марина

Вікторівна

Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка технології нанесення покриття бі-нікель на сталеві деталі

Ст.викладач кафедри ТЕХВ, к.т.н.

Кушмирук А.І.

 

Спеціальність 161- Хімічні технології та інженерія
Освітньо-професійна програма (спеціалізація) – Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів
Кваліфікація – бакалавр з хімічних технологій та інженерії
Група ХЕ-61

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Тема дипломного проекту

Посада, ПІБ керівника

1

Буряк

Олександр Юрійович

Гальванічні покриття в маши­нобудуванні. Розробка технології нанесення пластичного хромового покриття на латунні деталі

Доцент кафедри ТЕХВ, к.т.н., доц.

Косогін О.В.

2

Дундуков

Павло Олексійович

Гальванічні покриття в машинобу­ду­ванні. Розробка технології твердого анодування деталей із алюмі­ніє­вого сплаву

Доцент кафедри ТЕХВ, к.т.н., доц.

Косогін О.В.