Уввага! Розподіл/закріплення за освітніми програмами в рамках спеціальності

 Як і коли обирається спеціальність та освітня програма для 1-го курсу бакалаврат?

Оновлено  статтю , у якій розбирається:
   •  Що це таке освітні програми?
   •  Як це стосується вас?
   •  Як відбувається закріплення за освітньою програмою?

Що таке спеціальність та освітня програма?

  • Спеціальність – гармонізована з Міжнародною стандартною класифікацією освіти предметна область освіти і науки, яка об’єднує споріднені освітні програми, що передбачають спільні вимоги до компетентностей і результатів навчання випускників.
  • Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення передбачених такою програмою результатів навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної (професійних) кваліфікації (кваліфікацій). 
  • Освітня програма може визначати єдину в її межах спеціалізацію або не передбачати спеціалізації.
  • Шифр груп дозволяє ідентифікувати групу, але далеко не завжди прив'язаний до спеціальності та освітньої програми.

Юридичні підстави

При вступі на етапі подачі оригіналів документів про попередню освіту всі здобувачі вищої освіти заповнюють договір про навчання, де вказується спеціальність та освітня програма/освітні програми, які існують в рамках даної спеціальності.

Якщо на спеціальності є декілька освітніх програм, то відповідно до «Правила прийому 2021»:

  • За рішенням Вченої ради факультету (інституту) після завершення першого року навчання в межах конкурсної пропозиції може проводитися розподіл студентів між освітніми програмами. Цей розподіл здійснюється на основі заяв студентів Вченою радою відповідного факультету (інституту) на конкурсній основі за результатами першого року навчання.