Звертаємо увагу студентів 1 курсу (бакалаври/магістри)  з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, або особи з їх числа!

  Для своєчасного здійснення усіх виплат передбачених законодавством, просимо вас в обов'язковому порядку, починаючи з 1 вересня, звернутися до відповідальної особи  за призначення соціальної стипендії на факультеті та надати пакет документів , що підтверджує ваш статус.

Для отримання соціальної стипендії студенти з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та особи з їх числа звертаються до деканату факультету(інституту) за місцем їх навчання із заявою (зразок заяви знаходиться в деканаті), в якій зазначаються такі відомості:

  • прізвище, ім'я та по батькові; 
  • число, місяць, рік народження; 
  • зареєстроване та фактичне місце проживання; 
  • підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів:

  • паспорта громадянина України та довідки про реєстрацію місця проживання; 
  • свідоцтва про народження дитини; 
  • довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); 
  • студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка вищого навчального закладу про навчання студента в цьому закладі); 
  • рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування; 
  • -свідоцтво про смерть батьків.