Студенти 2 курсу! Групи ХЕ-01, ХЕ-02 !!

 

 Інформація щодо лекцій з дисципліни «Чисельні методи в хімії і хімічних технологіях»:

для груп  ХЕ-01, ХЕ-02 - посилання на GoogleMeet (вівторок 12:20 – 13:55):

лектор - к.т.н., доцент Бондаренко Сергій Григорович
ел. пошта: s.g.bondarenko@i.ua, bondarenko.serhii@lll.kpi.ua

 (http://s.g.bondarenko@i.uabondarenko.serhii@lll.kpi.ua/)