Магістерські дисертації 2024

Спеціальність 161- Хімічні технології та інженерія
Освітня програма  – Хімічні технології неорганічних електродних матеріалів та водоочищення 
Кваліфікація – магістр з хімічних технологій та інженерії  

Група ХЕ - 21мп

Графік захисту магістерських дисертацій  

17.01 початок о 14-00, аудиторія 156 - 4

19.06 початок о 14-00, аудиторія 156 - 4

№ п/п П.І.Б. студента Тема магістерської дисертації Керівник наукова ступінь, посада
1                    2                                   3               4
   1   Кокоша
Анна Миколаївна

Технологічні засади електрохі-мічного 3Д-друку металічних виробів із цинку
Technological principles of electrochemical 3D printing of zinc metal particles  

Ущаповський Д.Ю.
к.т.н., ст. викладач
   2 Королік
Олександр Олександрович    
Електрохімічне забарвлення анодованого алюмінію та його сплавів    Electrochemical coloring of anodized aluminum and its alloys    Бик М.В.
к.х.н., доцент
   3 Лащенко
Владислав Олегович  
Протикорозійний захист сталі та міді з використанням інгібітора-біоцида
 Anti-corrosion protection of steel and copper using biocidal inhibitor    
Білоусова Н.А.
к.т.н., ст. викладач
   4 Палажевич
Віктор Михайлович    
Технологічні засади осадження «чорних» нікелевих покриттів    
Technological principles of deposition of "black" nickel coatings    
Кушмирук А.І.
к.т.н., ст. викладач
   5 Пастухов
Анатолій Іванович    
Удосконалений спосіб електро-осадження олов’яно-вісмутових покриттів в приладобудуванні    
An improved method of electrodeposition of tin-bismuth coatings in instrument construction    
Ущаповський Д.Ю.
к.т.н., ст. викладач
   6  Писаренко
Андрій Валерійович    
Корозія елементів двигуна внутрішнього згоряння в моторній оливі за високої температури    
Corrosion of internal combustion engine elements in engine oil at high temperature    
Букет О.І.
к.т.н., доцент
   7 Синяк
Владислав Юрійович    

Електролітичне цинкування стальних деталей складної конфігурації із покращеними протикорозійними властивостями    

Electrolytic galvanizing of steel parts of complex configuration with improved anti-corrosion properties  

 Бик М.В.
к.х.н., доцент
   8 Совгуть
Марія Василівна  
 Електрохімічна система для виз-начення формальдегіду в водних та повітряних середовищах    
Electrochemical system for determination of formaldehyde in water and air mediums    
Косогін О.В.
к.т.н., в.о.зав.кафедри