Бакалаврські дипломні проєкти 2024

Бакалаврські дипломні проєкти випускників
кафедри технології електрохімічних виробництв
у 2024 році груп ХЕ-01 та ХЕ-02

Спеціальність 161- Хімічні технології та інженерія
за освітньо-професійною програмою – Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів
Кваліфікація – бакалавр з хімічних технологій та інженерії

ГРАФІК захистів кваліфікаційних робіт бакалаврів

18.06.2024 о 10-00 - 138-4 ауд. 
• 20.06.2024 о 10-00 - 138-4 ауд. 
• 21.06.2024 о 10-00 - 138-4 ауд.

                                                              Група ХЕ-01

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента                      Тема дипломних проєктів (робіт) Посада, вчений ступінь і звання, прізвище й ініціали наукового керівника
        Українською. мовою     Англійською мовою
  1                  2                         3                      4              5
  1 Базієвський
Андрій Олександрович

Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технології гальванічного  зносостійкого хромування сталевих деталей

  Доцент, к.т.н., Косогін О.В.
  2 Беспалюк Тетяна Олександрівна Гальванічні покриття в приладобудуванні.
Розробка технології анодування алюмінієвих деталей з подальшим фарбуванням.
  Доцент, к.т.н, Фроленкова С.В.
  3 Гоцик
Єлизавета Ігорівна
Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технології нанесення сплаву олово-кадмій на сталеві деталі простої конфігурації.   Ст. викладач, к.т.н, Кушмирук А.І.
  4 Гудзікевич Кирило Олександрович Гальванічні покриття в машинобудуванні. Гальванічне цинкування корпусних деталей.   Ст. викладач, к.т.н., КЕушмирук А.І.
  5 Гузоватий
Давид Олександрович
Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технології гальванічного міднення сталевих з’єднувальних деталей.   Асистент, Забалуєв А.С.
  6 Єршов
Олександр Сергійович

Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технології гальванічного цинкування каркасних деталей

  Доцент, к.х.н.,
Бик М.В.
  7 Єршова
Каріна
Андріївна

Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технології нікелювання з’єднувальних сталевих деталей

  Доцент, к.т.н., Мотронюк Т.І.
  8 Єфімова Анастасія Олександрівна   

Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технології твердого хромування сталевих деталей

  Доцент, к.т.н., Мотронюк Т.І.
9 Ісаєв
Даніїл
Павлович

Гальванічні покриття в машинобудуванні. Гальванічне цинкування дрібних монтажних сталевих деталей

  Доцент, к.т.н, Букет О.І.
 10 Неліпович
Сергій
Сергійович

Гальванічні покриття у машинобудуванні. Розробка технології матового нікелювання кріпильних сталевих деталей.

  Доцент к.т.н., Ущаповський Д.Ю.
 11 Панченко Данило
Тарасович
Гальванічні покриття в авіабудуванні. Розробка технології анодування алюмінієвих деталей.   Ст. викладач, к.т.н., Кушмирук А.І.
 12 Пеклуха
Антон
Андрійович
Гальванічні покриття у приладобудуванні. Розробка технології нанесення мідного підшару захисно-декоративного тришарового мідь-нікель-хромового покриття на сталеві деталі.   Доцент, к.х.н.,
Бик М.В.
 13 Смулка
Аліна
Олександрівна
Гальванічні покриття у машинобудуванні. Розробка технології цинкування дрібних кріпильних сталевих деталей.   Доцент, к.т.н., Мотронюк Т.І.
 14 Ткаченко
Олена
Андріївна
Гальванічні покриття у машинобудуванні. Розробка технології цинкування складнопрофільних сталевих  деталей.   Професор, д.т.н., Погребова І.С.

                                                                        Група ХЕ - 02

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Тема дипломних проєктів (робіт) Посада, вчений ступінь і звання, прізвище й ініціали науково
Українською. мовою Англійською мовою
1                 2                          3                    4            5
1 Закревський
Богдан
Вадимович
Гальванічні покриття в приладобудуванні. Технологія нанесення нікелевого покриття на сталеві деталі.   Доцент, к.т.н., Мотронюк Т.І.
2 Зелений
Артем
Сергійович

Гальванічні покриття в машинобудуванні. Гальванічне цинкування сталевих деталей машин

  Доцент, к.т.н., Ущаповський Д.Ю
3 Іванів
Владислав
Юрійович
Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технології цинкування сталевих опорних деталей.   Асистент , Забалуєв А.С.
4 Мазур
Аліна
Ярославівна

Гальванічні покриття в авіабудуванні. Розробка технології кадмування сталевих кріпильних деталей.

  Доцент, к.т.н., Фроленкова С.В.
5 Мельник
Анна
Іванівна
Гальванічні покриття в машинобудуванні. Технологія зносостійкого твердого анодування алюмінієвих корпусних деталей.   Асистент, к.т.н., Васильєва С.М.
6 Мішук
Артем
Юрійович
Гальванічні покриття в електротехніці. Технологія гальванічного твердого золотіння мідних контактних деталей.  

Доцент, к.т.н., Ущаповський Д.Ю.

7 Охріменко
Владислав
Русланович
Гальванічні покриття у машинобудуванні. Розробка технології захисного цинкування сталевих деталей простої конфігурації.   Доцент, к.т.н., Фроленкова С.В.
8 Патюк
Таїсія
Леонтіївна
Гальванічні покриття в світлотехнічній промисловості. Технологія захисно-декоративного хромування сталевих деталей.   Ст. викладач, Кушмирук А.І.
9 Пінчук
Іван
Олександрович
Гальванічні покриття в приладобудуванні. Технологія декоративного анодування алюмінієвих деталей з наповненням в розчині біхромату калію.   Ст. викладач, к.т.н., Білоусова Н.А.
10 Сребродольський
Юрій
Віталійович
Гальванічні покриття в авіабудуванні. Розробка технології цинкування сталевих опорних деталей.   Ст. викладач, к.т.н., Білоусова Н.А.
11 Тарасова
Альона
Олександрівна
Гальванічні покриття в електротехнічній промисловості. Гальванічне нікелювання мідних провідних деталей..   Асистент, к.т.н., Васильєва С.М.