Дипломні роботи / магістерські дисертації 2016

Бакалаврські дипломні проекти - Напрям 6.051301 – Хімічна технологія


п/п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Тема дипломного проекту Посада,
ПІБ керівника
1 2 3 4
1. Березовська Анастасія Григорівна Гальванічні покриття в авіабудуванні. Розробка технологічного процесу нанесенняблискучого захисно-декоративного хромового покриття на сталеві деталі Реферат
Galvanic coatings in aircraft industry. The development of technological process for shiny protective–decorative chromium coating on steel details. Abstract
к.т.н., ас.
Мірошниченко Ю.С.
2. Бойко
Олена
Петрівна
Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технології декоративного оксидування алюмінієвих деталей під колір золота в стаціонарній ванні Реферат
Electroplating in Mechanical Engineering. The development of decorative oxidation technology for aluminum details in the color of gold Abstract
к.т.н., ас.
Фроленкова С.В.
3. Животков
Роман
Геннадійович
Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технологічного процесу нанесенняпластичного хромового покриття на сталеві деталі в стаціонарній ванні Реферат
Electroplating in the instrument. Development of technology of ductile chrome steel parts in stationary tub.Abstract
к.т.н., доц.
Бик М.В.
4. Клюс
Віра
Василівна
Гальванічні покриття в машинобудуванні.Розробка технологічного процесу нанесення блискучого цинкового покриття на сталеві деталі Реферат
Electroplating in mechanical engineering. Designing of technological process ofelectroplating of satin nickel coating on steel details. Abstract
к.т.н., доц.
Мотронюк Т.І.
5. Кобернік
Неля
Анатоліївна
Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технологічного процесу нанесення цинкового покриття на дрібні сталеві деталіРеферат
Electroplating in mechanical engineering. Designing of technological process ofelectroplating of satin nickel coating on steel details.Abstract
к.т.н., доц.
Косогін О.В.
6. Коломойцев
Михайло
Олександрович
Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технології нанесення срібла насталеві деталі в стаціонарній ванні Реферат
Galvanic coatings in instrument building industry. The development of technological process for silver coating on steel parts in stationary electrolyzer.Abstract
к.т.н., ас.
Мірошниченко Ю.С.
7. Колосовський
Ярослав
Вікторович
Гальванічні покриття в авіабудуванні. Розробка технології нанесення твердих зносостійких оксидних покриттів на деталі із алюмінієвого сплаву Реферат
Electroplating in aircraft. Development of technology of solid oxide wear-resistant coatings on aluminum alloy parts Abstract
к.т.н., ас.
Мірошниченко Ю.С.
8. Кохан
Олександр
Сергійович
Гальванічні покриття в машинобудуванні.Розробка технологічного процесу нанесення захисного кадмієвого покриття на сталеві деталі к.т.н., ас.
Фроленкова С.В.
9. Кохановський
Ярослав
Володимирович
Гальванічні покриття в машинобудуванні.Розробка технологічного процесу нанесення блискучих нікелевих покриттів на дрібні деталі в ванні дзвонового типу Реферат
Electroplating in mechanical engineering. Designing of technological process ofelectroplating of satin nickel coating on steel details. Abstract
к.т.н., ас.
Фроленкова С.В.
10. Леонова
Ольга
Ігорівна
Гальванічні покриття в авіабудуванні. Розробка технології формування ематаль-покриттів на алюмінієвих деталях Реферат
Electroplating in aircraft. Development of technology ematalirising of aluminum details.Abstract
к.х.н.,проф.
Погребова І.С.
11.
Макогонюк
Ольга
Олександрівна
Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технологічного процесу гальванічного нанесення сплаву олово-свинець на плати друкованого монтажу Реферат
lectroplating in devise making. Development of technological process of applying tin-lead alloy for printed circuit boards.Abstract
к.х.н., доц.
Фатєєв Ю.Ф.
12. Матюха
Володимир
Вікторович
Гальванічні покриття в авіабудуванні. Розробка технології нанесення оксидних покриттів на деталі із алюмінієвого сплаву з високими діелектричними властивостями Реферат
Plating coatings in aircraft engineering. Development of technology of oxidation coating on details of aluminum alloy with high dielectric property which production is 17000 sq m/year.Abstract
к.т.н., ас.
Мірошниченко Ю.С.
13. Пантелеймонов
Радислав
Анатолійович
Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технології нанесення мідного підшару в тришаровому покритті мідь – нікель – хромРеферат
Galvanic coatings in the device manufacturing. The technological development of copper underlayer applying in the three-layered coating copper-nickel-chrome. Abstract
к.т.н., доц.
Мотронюк Т.І.
14. Підбуртний
Михайло
Олександрович
Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технології нанесення нікелевогопідшару в тришаровому покритті мідь – нікель – хром Реферат
Galvanic coatings in the device manufacturing. The technological development of copper underlayer applying in the three-layered coating copper-nickel-chrome. Abstract
к.т.н., доц.
Мотронюк Т.І.
15. Савіна
Руслана
Олександрівна
Гальванічні покриття в машинобудуванні.Розробка технологічного процесу нанесення зносостійкого хромового покриття покриття на сталеві деталі Реферат
Electroplating in mechanical engineering. Development of the technological process of electroplating of wear-resistant chrome coating on steel details. Abstract
к.т.н., ас.
Фроленкова С.В.
16. Саєнко
Олександр
Миколайович
Гальванічні покриття в авіабудуванні. Розробка технології процесу електроізоляційного анодування алюмінієвих деталейв стаціонарній ванні Реферат
Electroplating in aircraft. The development the technology process of insulating anjdizedaluminum details. Abstract
к.х.н., доц.
Фатєєв Ю.Ф.
17. Семенюк
Максим Олегович
Гальванічні покриття в авіабудуванні.Розробка технології анодування деталей із алюмінієвого сплаву в стаціонарній ванніРеферат
Electroplating in aircraft. Development of technology of anodizing parts of aluminum alloy in a stationary bath. Abstract
к.х.н., проф.
Погребова І.С.
18. Федюк
Андрій Олександрович
Гальванічні покриття в машинобудуванні.Розробка технологічного процесу нанесення матових нікелевих покриттів на сталеві деталіРеферат
Electroplating in mechanical engineering. Designing of technological process ofelectroplating of satin nickel coating on steel details.Abstract
к.х.н.,проф.
Погребова І.С.
19. Цимбалюк
Андрій
Сергійович
Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технологічного процесу нанесення захисного цинкового покриття на сталеві деталіРеферат
Galvanic plating in engineering. Development of technological process of protective zinc coating on steel details.Abstract
к.х.н., проф.
Погребова І.С.
20. Черниш
Денис
Михайлович
Гальванічні покриття в приладобудуванні.Розробка технологічного процесу попереднього гальванічного міднення плат друкованого монтажуРеферат
Appliance of electroplating in instruments. Designing of technological process of coating printed circuit boards with copper. Abstract
к.х.н., доц.
Фатєєв Ю.Ф.
21. Чигиринець
Едуард
Олександрович
Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технологічного процесу нанесеннязахисного кадмієвого покриття на дрібні сталеві деталі Реферат
Appliance of electroplating in instruments. Designing of technological process of coating printed circuit boards with copper. Abstract х.н., проф.
Погребова І.С.
22. Шведенко Ірина Анатоліївна Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технології нанесення покриття олово-бісмут на алюмінієві деталі в стаціонарній ванні Реферат
Galvanic coatings in instrument engineering Development of technological process of causing alloy of tin-bismuth alloy on aluminum parts. Abstract
к.х.н., доц.
Фатєєв Ю.Ф.
23. Яресько Андрій Романович Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технології нанесення матового цинкового покриття на дрібні сталеві деталі в стаціонарній барабанній ванні к.т.н., ас.
Мірошниченко Ю.С.

Магістерські дисертації - спеціальність 8.05130103 «Технічна електрохімія»

# Прізвище, ім’я,по-батькові Тема магістерської дисертації Посада, ПІБ керівника
1 Анікєєва Альона Олександрівна
Аникеева Алёна АлександровнаAlyona
Anikeieva
Інгібітори атмосферної корозії сталі на основіізопропанольного екстракту гребнів винограду РефератИнгибиторы атмосферной коррозии стали на основеизопропанольного экстракта гребенем винограда РефератInhibitor of atmospheric corrosion of steel based izopropanolnoho boats grape extract Abstract к.х.н., доцент Фатєєв Юрій Федорович
2 Бутенко Олександр Сергійович
Бутенко Александр Сергеевич
ОleksandrButenko
Електрохімічні характеристики титан-диоксидномангових електродів РефератЭлектрохимические характеристики титан-диоксидно марганцевих электродов РефератElectrochemical characteristic sof titanium-dioxidemangrovee lectrodes Abstract к.т.н., доцент Букет Олександр Іванович
3 Вічкань ІринаЮріївна
Вичкань Ирина Юрьевна
Iryna Vichkan
Протикорозійні властивості накипу, утвореного в умовах роботи водогрійного котла Реферат
Антикоррозионные свойства накипи, образованной в условиях работы водогрейного котла Реферат
Anticorrosion properties of scale formed in conditions of waterheating boiler Abstract
д.т.н., професор Герасименко Юрій Степанович
4 Дрозд ОлесяРостиславівна
Дрозд Олеся Ростиславовна
Olesia Drozd
Нанокомпозиційні електрокаталізатори відновлення кисню на основі карбіду вольфраму з 3d–металамиРефератНанокомпозиционные электрокатализаторы восстановлениякислорода на основе карбидавольфрама с 3d–металламиРефератOxygen reduction nanocompo site electro catalysts based on tungsten carbide with 3d–metals Abstract д.т.н., пофесор Лінючева Ольга Володимирівна
5 КозловаТетянаБогданівна
Козлова Татьяна Богдановна
Tetiana Kozlova
Вплив йонного складу електроліту на властивості електрохімічно синтезованого полі(3-метилтіофену)Реферат Влияние ионного состава электролита на свойства электрохимически синтезированного поли(3-метилтиофена)РефератThe in fluency of the ionic composition of the electrolyteonthepropertiesofelectrochemicallysynthesizedpoly(3-methylthiophene) Abstract к.т.н., доцент Мотронюк Тетяна Іванівна
6 Коцюба ОленаСергіївна
Коцюба Елена Сергеевна
Olena Kotsiuba
Захисні властивості дифузійних покриттів з бар’єрними шарами на основі карбідів хрому та їх композиції з інгібіторами корозії РефератЗащитные свойства диффузионных покрытий с барьернымислоями на основе карбидов хрома и их композиции с ингибиторами коррозии Реферат Protective properties of the coating with barrier layers base don chromium carbide sand their compositions with corrosion inhibitors Abstract к.х.н., професор Погребова Інна Сергіївна
7 ПолянічкоОлександраАндріївнаПоляничко Александра АндреевнаОleksandraPolianichko Медіаторний каталіз відновлення діоксину азоту Реферат
Медиаторный катализ восстановления диоксида азотаРеферат
Reduction of nitrogen dioxide with help of mediator catalysisAbstract
к.т.н., доцент Букет Олександр Іванович
8 ПотапенкоОленаВолодимирівнаПотапенко Елена ВладимировнаOlenaPotapenko Вплив ультразвуку на формування та властивості карбонатних осадів РефератВлияние ультразвука на формирование и свойствакарбонатних осадков Реферат Іn flounce of ultrasound on the formation an properties of carbonates calesAbstract д.т.н., професор Герасименко ЮрійСтепанович
9 СоколовськаМаріяВолодимирівнаСоколовская Мария ВладимировнаMariaSokolovska Комбіновані інгібітори електрохімічної та мікробної корозії металів РефератКомбинированные ингибиторы электрохимической и микробной коррозии металлов РефератCombined inhibitor sofel ectrochemical and microbial corrosion of metals Аbstract к.х.н., професор Погребова Інна Сергіївна

Дипломні проекти рівня "спеціаліст"- Спеціальність 7.05130103 – Технічна електрохімія група ХЕ-4

№ п/п Прізвище, ім.’я, по батькові (ПІБ) студента Тема дипломного проекту (роботи) Посада та ПІБ керівника
1 2 3 4
1. Демченко
Олена Іванівна
Demchenko Olena
Гальванічний цех приладобудівного заводу. Розробка технологічного процесу нанесення мідного покриття на сталеві деталі в автоматичній автооператорній лінії Анотація
Galvanic Coatings for Instrumentation Plant. Development of Technological Process for Copper Plating on Steel Details in Automatic LineAbstract
Асистент
Фроленкова С.В.
2. Дубина Ганна
Ростиславівна

Dubyna Hanna
Гальванічний цех авіабудівного заводу. Розробка технологічного процесу нанесення цинкового покриття на сталеві деталі в автоматичній автооператорній лінії Анотація
Galvanic Coatings for Aeronautics. Development of Technological Process for Zinc Plating on Steel Details in Automatic Line Abstract
Асистент
Мірошніченко Ю.С.
3. Куліш
Владислав
Сергійович
Kulish Vladyslav
Гальванічний цех машинобудівного заводу.Розробка технологічного процесу нанесення кадмієвого покриття на сталеві деталі в автоматичній лінії Анотація
Galvanic Coatings for Mechanical Engineering. Development of Technological Process for Cadmium Plating on Steel Details in Automatic Line Abstract
Доцент
Бик М.В.
4. Максимчук Вікторія
Віталіївна
Maximchuk Viktoriya
Гальванічний цех приладобудівного заводу. Розробка технологічного процесу нанесення тришарового покриття мідь-нікель-хром на сталеві деталі в автоматичній автооператорній лінії Анотація
Galvanic Coatings for Instrumentation Plant. Development of Technological Process for Three-Layer Copper-Nickel-Chromium Plating on Steel Details in Automatic Line Abstract
Доцент
Бик М.В.
5. Рак Ольга
Сергіївна
Rak Olga
Гальванічний цех приладобудівного заводу. Розробка технологічного процесу гальванічного нанесення олова на плати друкованого монтажу в автоматичній автооператорній лініїАнотація
Galvanic Coatings for Instrumentation Plant. Development of Technological Process for Tin Plating on Printed Circuit Boards in Automatic LineAbstract
Асистент
Мірошниченко Ю.С.
6. Цівун Денис
Андрійович
Tsivun Denis
Розробка технології нанесення захисного нікелевого покриття на сталеві деталі теплообмінних апаратів Анотація
Development of Technological Process for Protective Nickel Plating on Steel Details for Heat Exchengers Abstract
Асистент
Васильєв Г.С.
7. Чала Інна
Миколаївна

Chala Inna
Гальванічний цех приладобудівного заводу. Розробка технологічного процесу попереднього гальванічного міднення плат друкованого монтажу в автоматичній автооператорній лінії Анотація
Galvanic Coatings for Instrumentation Plant. Development of Technological Process for pre Copper Plating on Printed Circuit Boards in Automatic Line Abstract
Асистент
Мірошниченко Ю.С.
8. Чередніченко
Анастасія Ігорівна

Cherednichenko Anastasia
Гальванічний цех машинобудівного заводу. Розробка технологічного процесу нанесення цинкового покриття на сталеві деталі в автоматичній лінії Анотація
Galvanic Coatings for Mechanical Engineering. Development of Technological Process for Zinc Plating on Steel Details in Automatic Line Abstract
Асистент
Фроленкова С.В.
9. Чирюкін
Богдан Борисович

Chirukin Bogdan
Вивчення електрохімічної поведінки електродного матеріалу на основі градієнтно літій-манганової шпінелі для застосування у літій-йонних акумуляторах нового поколінняАнотація
Electrochemical Investigations of Lithium Manganese Spinel as Electrode materials for new Li-Ion Accumulators Abstract
Доцент
Букет О.І.

Індивідуальні навчальні плани магістрів 5 курсу - за Спеціальністю 8.05130103 – Технічна електрохімія спеціалізацією "Захист металів від корозії" студентів групи ХЕ-51м

1 Бондар Андрій Сергійович індивідуальний навчальний план
2 Дудко Вадим Олександрович індивідуальний навчальний план
3 Зінчук Ольга Володимирівна індивідуальний навчальний план
4 Котляренко Аліса Олександрівн індивідуальний навчальний план
5 Кучирка Олена Петріна індивідуальний навчальний план
6 Талашок Інна Валентинівна індивідуальний навчальний план
7 Третяк Дарина Василівна індивідуальний навчальний план
8 Яцишина Наталія Юріївна індивідуальний навчальний план

Індивідуальні навчальні плани магістрів 6 курсу за Спеціальністю 8.05130103 – Технічна електрохімія спеціалізацією "Захист металів від корозії" студентів групи ХЕ-41м

1 Анікєєва Альона Олександрівна індивідуальний навчальний план
2 Барановська Олеся Ростиславівна індивідуальний навчальний план
3 Бутенко Олександр Сергійович індивідуальний навчальний план
4 Вічкань Ірина Юріївна індивідуальний навчальний план
5 Козлова Тетяна Богданівна індивідуальний навчальний план
6 Коцюба Олена Сергіївна індивідуальний навчальний план
7 Полянічко Олесандра Андріївна і ндивідуальний навчальний план
8 Потапенко Олена Володимирівна індивідуальний навчальний план
9 Соколовська Марія Володимирівна індивідуальний навчальний пла

Перелік тем курсових робіт студентів групи ХЕ-51с з кредитного модуля «Виробництво хімічних продуктів електролізом»

ПІБ

Тема курсової роботи

1

Глушко Богдана Вікторівна

Виробництво кисневмісних сполук хлору. Використання хлоратів в сільському господарстві Анотація Abstract

2

Дорош Катерина Геннадіївна

Виробництво водню і кисню електролізом води. Використання водню у виробництві неорганічних продуктівАнотація Abstract

3

Кожушко Емілія Олександрівна

Електролітичне виробництво хлору, лугів і водню. Використання хлору у виробництві полімерних матеріалівAbstract

4

Піддубний Сергій Віталійович

Електролітичне виробництво хлору, лугів і водню. Використання гідроксиду натрію у виробництві органічних речовин Анотаці Abstract

5

Шульга Тарас Юрійович

Електролітичне виробництво хлору, лугів і водню. Використання гідроксиду натрію у виробництві харчових та косметичних продуктів Анотація Abstract

Перелік тем курсових робіт студентів групи ХЕ-51м з кредитного модуля «Виробництво хімічних продуктів електролізом»

ПІБ

Тема курсової роботи

1

Бондар Андрій Сергійович

Електролітичне виробництво хлору, лугів і водню. Використання гідроксиду натрію у виробництві неорганічних речовин. Анотація Abstract

2

Дудко Вадим Олександрович

Електролітичне виробництво хлору, лугів і водню. Використання хлору у виробництві органічних речовин. Анотація Abstract

3

Зінчук Ольга Володимирівна

Виробництво кисневмісних сполук хлору. Способи отримання хлоратів у промисловості. Анотація Abstract

4

Котляренко Аліса Олександрівна

Виробництво кисневмісних сполук хлору. Використання хлоратів в целюлозно-паперовій промисловості Анотація Abstract

5

Кучирка Олена Петрівна

Виробництво водню і кисню електролізом води. Використання водню у виробництві харчових продуктів Анотація Abstract

6

Кушнірчук Сергій Анатолійович

Електролітичне виробництво хлору, лугів і водню. Використання гідроксиду натрію у виробництві штучних волокон Анотація Abstract

7

Талашок Інна Валентинівна

Електролітичне виробництво хлору, лугів і водню. Використання хлору у виробництві неорганічних речовин Анотація Abstract

8

Третяк Дарина Василівна

Виробництво кисневмісних сполук хлору. Використання хлоратів в хімічній промисловості Анотація Abstract

9

Турунцева Катерина Олегівна

Виробництво водню і кисню електролізом води. Використання водню у виробництві чистих речовин Анотація Abstract

10

Яцишина Наталія Юріївна

Виробництво водню і кисню електролізом води. Використання водню в металургії Анотація Abstract