Практика 2020

Звіт про проходження практики студентами

Строки практики: 13.04.2020 по 16.05.2020
Факультет: хіміко-технологічний
Кафедра технології: електрохімічних виробництв
Освітній рівень: перший бакалаврський
Освітня програма: Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів ,  Енергоефективна технічна електрохімія та захист металів від корозії
Назва бази практики: КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра ТЕХВ

Група ХЕ-61

Прізвище, ім’я, по   батькові студента Тема роботи, яка захищалась за результатами практики Тема дипломного проекту
1 Буряк  Олександр Юрійович Технологічний процес нанесення пластичного хромового покриття на латунні деталі Гальванічні покриття в маши­нобудуванні. Розробка технології нанесення пластичного хромового покриття на латунні деталі
2 Дундуков Павло Олексійович Технологічний процес твердого анодування деталей із алюмі­ніє­вого сплаву Гальванічні покриття в машинобу­ду­ванні. Розробка технології твердого анодування деталей із алюмі­ніє­вого сплаву
3 Куроченко Тарас 
Олексійович
Технологічний процес нанесення мідного покриття на сталеві деталі Гальванічні покриття в прила­добудуванні. Розробка технології нанесення мідного покриття на сталеві деталі
4 Максимчук Анна 
Едуардівна
Технологічний процес нанесення блиску­чого цинкового покриття на ста­леві деталі Гальванічні покриття в авіа­буду­ванні. Розробка технологіч­ного процесу нанесення блиску­чого цинкового покриття на ста­леві деталі
5. Оніщенко Наталя 
Олегівна
Технологіч­ний процес нанесення цинкового покриття на сталеві деталі Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка технологіч­но­го процесу нанесення цинкового покриття на сталеві деталі
6. Пашкевич Аліна 
Сергіївна
Технологіч­ний процес нанесення матового покриття зі сплаву  олово – кадмій.
Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка технології нанесення матового покриття зі сплаву  олово – кадмій.
7. Прокопюк Ірина 
Анатоліївна
Технологіч­ний процес нанесення твердого зносостійкого хромового покриття на ста­леві деталі
Гальванічні покриття в авіа­буду­ванні. Розробка технологіч­ного процесу нанесення твердого зносостійкого хромового покриття на ста­леві деталі
8. Пушня Ірина 
Євгеніївна
Технологіч­ний процес нанесення захисного кадмієвого покриття на сталеві деталі Гальванічні покриття в машино­будуванні. Розробка технології нанесення захисного кадмієвого покриття на сталеві деталі
9. Росінський Артем 
Олександрович
Технологіч­ний процес нанесення нікелевого покриття на дрібні сталеві деталі Гальванічні покриття в маши­нобудуванні. Розробка технології нанесення нікелевого покриття на дрібні сталеві детал
10. Тригубчук Дмитро 
Олександрович
Технологіч­ний процес нанесення кадмієвого покриття на сталеві деталі Гальванічні покриття в авіа­будуванні. Розробка технології нанесення кадмієвого покриття на сталеві деталі
11. Яворський Сергій 
Михайлович
Технологіч­ний процес нанесення цинкового покриття на  сталеві деталі  в барабані Гальванічні покриття в авіабу­дуванні. Розробка технології нанесення цинкового покриття на  сталеві деталі  в барабані