Лінючева Ольга Володимирівна

Лінючева Ольга Володимирівна
д.т.н., професор, декан хіміко-технологічного факультету (з 2020 року), завідувач кафедри ТЕХВ (2008-2020 р.р.), заступник декана з наукової роботи (з 1999 року), заступник голови комісії з інноваційних технологій, Національний секретар від України Міжнародного електрохімічного товариства (ISE) (2010-2015, 2017-2020). 

Сторінка викладача INTELLECT

Закінчила Київський політехнічний інститут у 1987 році. На кафедрі ТЕХВ працює з 1987 року. Закінчила навчання в аспірантурі НТУУ «КПІ» у 1993 році. У 1994 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за напрямком 05.17.03 – Електрохімічні виробництва. У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за напрямком 05.17.03 – Технічна електрохімія, «Електрохімічні сенсори високої роздільної здатності на основі матричних електролітів для моніторингу повітряного середовища.

Лінючева О.В. Сертифікат

Публікації

ORCID
SCOPUS
WEBOFSCIENCE
SCHOLAR GOOGLE

  Лекційні курси:

 • Теоретична електрохімія, ч.1. Рівноважні та нерівноважні явища в розчинах електролітів;
 • Теоретична електрохімія, ч 3. Електрохімічні процеси в технології мікро- і наноелектроніки;
 • Матеріалознавство;
 • Кристалографія;
 • Теоретичні основи електрохімічних методів;
 • Сучасні проблеми електрохімії;
 • Моніторинг повітряного середовища;
 • Наукова робота за темою магістерської дисертації 1 Основи наукових досліджень 

 Науковий керівник:  аспірантів  Забалуєва А., Бондара А С.,Бутенка О, Дробязко А, Колосовського Я, Монжерана Д, Яреська А.

   Наукова робота:

 •    Розробка та створення електрохімічних газових сенсорів для моніторингу навколишнього середовища;
 •    Розробка сенсорної техніки для моніторингу повітряного середовища;
 •    Дослідження корозійної поведінки вентельних металів та каталітичних матеріалів на їх основі;
 •    Вивчення процесів медіаторного електрокаталіза;
 •    Розробка електрохімічних засобів повірки газоаналітичного обладнання;
 •    Розробка техніки та технологій захисту обладнання від корозії.

Диплом фіналіста Сікорський
   Зв’язок: е-mail: o.linyucheva@kpi.ua; ovlin13@ukr.net