Електрохімічні технології в електроніці та захисті обладнання від корозії

Завдання на СРС

1. Фазовий склад сталі та їх термодинамічні характеристики.

2. Особливості прокладання трубопроводів у залежності від транспортованого середовища, типу грунтів та глибини їх промерзання.

3. Стратифікація атмосфери. Вплив рози вітрів на умови атмосферної корозії.

4. Генетична класифікація грунтів та її зв’язок з корозійною агресивністю.

5. Особливості природної аерації водного середовища. Кількісний зв’язок електропровідності зі швидкістю корозії.

6. Біопошкодження макроорганізмами.

7.: Бітумні покриття і покрови.

8. Нанесення порошкових пластикових матеріалів.

9. Області використання КЗ.

10. Практичні критерії катодного захисту.

11. Асортимент станцій КЗ, що випускаються промисловістю.

12. Вплив домішок на властивості протекторних сплавів.

13. Способи підключення установок протекторного захисту.

14. Розподіл блукаючих струмів при зближенні різних комунікацій за різних умов.

15. Способи підключення установок посиленого електродренажу.

16. Області використання різних комбінацій методів захисту.

17. Кінетика анодного розчинення металів і пасивації.

18. Конструкції та розміщення катодів анодного захисту.