Основи осадження і розчинення металів дисципліни Технічна електрохімія

Розділ 1. Вступ

Завдання на СРС:
1. Розрахунок потенціалів електродів 1-го та 2-го роду, використання їх впроцесах електроосадження.

Розділ 2. Катодні процеси

Завдання на СРС:
1. Поляризація, перенапруга та поляризуємість в процесах осадження металів. Вплив вказаних чинників на якість металевих осадів, одержаних за допомогою електролізу.
2. Способи практичної реалізації відносного руху електроду і електроліту.
3. Способи зменшення швидкості виділення водню.
4. Деполяризація і над поляризація в процесах сумісного виділення металів.
5. Покращення геометричних факторів в реальних електро¬лізерах.
6. Струминноабразивні способи обробки.
7. Емульсійне знежирення; суміщене знежирення і травлення.
8. Використання цементації в різних галузях промисловості.
9.Вибір електроліту міднення в залежності від різних умов.

Розділ 3. Анодні процеси

Завдання на СРС:
1. Розчинення цинкових анодів в сульфатних і цинкатних розчинах.
2. Теорії пасивації металів.
3. Теорія процесів утворення оксидних і фосфатних плівок на сталі електрохімічним способом.