Техніка хімічного експерименту

Завдання на СРС
1. Проектування хімічних лабораторій. Техніка безпеки в хімічних лабораторіях. Класифікація
2. Система СІ. Засоби вимірювання. Нетрадиційні методи вимірювань.
3. Основні матеріали для виготовлення хіміко-лабораторного посуду. Скляний посуд спеціального призначення. Основні операції зі склом. Правила техніки безпеки.
4. Основні матеріали для виготовлення хіміко-лабораторного посуду. Дистильована вода. Рекомендації по зберіганню чистої води.
5. Види та призначення скляного посуду. Методи контролю чистоти посуду.
6. Класифікація терезів. Правила користування терезами. Похибки зважування.
7. Правила роботи з мірним посудом. Перевірка мірного посуду. Визначення густини речовин гідростатичним зважуванням.
8. Вимірювання температури. Термостати та терморегулятори. Робота з термометрами та їх перевірка.
9. Лабораторні нагрівальні прилади. Правила роботи з нагрівальними приладами. Нагрівання пряме та непряме.
10. Прожарювання. Возгонка та десублімація. Ситовий аналіз.
11. Регулювання витрати рідини. Видалення вологи та розчинених газів. Визначення температури кипіння.
12.: Дистиляція. Елементарна техніка рідинної екстракції.
13. Визначення розчинності речовин. Індикатори. Неводні розчини.
14. Діаліз, центрифугування. Кристалізація речовини з розчину та розплаву.
15. Пристрої для реагування газів з твердими речовинами.
16. Вимірювання тиску пари речовини. Створення підвищенного тиску в лабораторії. Робота при підвищенному тиску.
17. Класифікація електродів. Гальванічний елемент. Термодинаміка електродних процесів.