Перелік публікацій кафедри ТЕХВ у 2018 році

Scopus

1.    Vasyliev, G., Vasylieva, S., Novosad, A., Gerasymenko, Y. (2018). Ultrasonic modification of carbonate scale electrochemically deposited in tap water // Ultrasonics Sonochemistry. – 2018. – V. 48. – p. 57-63. 

2.    Vasyliev G. Rape grist extract (Brassica napus) as a green corrosion inhibitor for water systems / G. Vasyliev, V. Vorobiova. // Materials Today: Proceedings. MATPR6755

https://authors.elsevier.com/tracking/article/details.do?aid=6755&jid=MATPR&surname=Vasyliev

3.    Vasyliev G. Influence of ultrasonic vibration on corrosion resistance of austenitic steel / G. Vasyliev, M. Pidburtniy. // Materials Today: Proceedings. MATPR6755

https://authors.elsevier.com/tracking/article/details.do?aid=6752&jid=MATPR&surname=Vasyliev

4.    Kosohin O. Electrochemical Oxidation of Thiocyanate on Metal Oxide Electrodes / O.. Kosohin, O. Makohoniuk, A. Kushmyruk // Materials Today: Proceedings. MATPR6760

https://authors.elsevier.com/tracking/article/details.do?aid=6760&jid=MATPR&surname=Kosohin

5.    Ushchapovskiy D.Yu. Effect of saccharin on corrosion resistance of bright Ni coatings under conditions simulating a wet tropical climate / Ushchapovskiy D.Yu., Frolenkova S.V., Byk M.V., Linyucheva O.V., Motronyuk T.I., Klus  V.V. // Materials Today: Proceedings. MATPR6754

http://authors.elsevier.com/authorforms/MATPR6754/78794912e88ed7beece96a100d772cdd

6.    Linyucheva O.V.Environmental monitoring of gas emissions into the air with a sensory block / Linyucheva O., Doronkina L., Havrilova O., Linyuchev O., Gomelya M. // Materials Today: Proceedings. MATPR6759

7.    Vorobyova V. Grape pomace extract as green vapor phase corrosion inhibitor / Vorobyova V., Chygyrynets’ O., Skiba M., Trus I., Frolenkova S. // Chemistry & Chemical Technology Vol. 12, No. 3, 2018, pp. 410-418.

8.    Frolenkova S.V. Ecologically safe modified solutions for deposition of conversion coatings on steel / Frolenkova S.V., Vorobyova V.I., Overchenko T.A., Skiba M.I. // Naukovyi Visnyk NHU No. 6, 2018, pp. 65 - 71.

9.    Pohrebova І.S., Pylypenko T.M. Inhibitors for acid corrosion of metals based on quaternary pyridinium salts containing carbonyl groups

10.    Loskutova T., Pogrebova I., Нezhnyak V., Bobina M., Protective properties of a new type coatings involving titanium. chomium. aluminum

Фахові

1.    Васильєв Г. Промислові випробування корозиметрів нового покоління на основі методу поляризаційного опору в теплових мережах / Г. Васильєв, А. Новосад. // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2018. – Спец. Випуск №12. – С. 263–269. 

2.    Герасименко Ю. С. Вплив ультразвуку на протикорозійні властивості карбонатного накипу за його термічного утворення / Ю. С. Герасименко, С. М. Васильєва, А. А. Новосад. // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2018. – №4. – С. 137–143.

3.    Букет О., Леонова О., Черниш Д. Електрохімічне ущільнення пасивних плівок титану // Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2018 - Спец. випуск: Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. - № 12. - Львів: ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України – 346 c. - С. 108-112

4.    Погребова І.С., Пилипенко Т.Л., Лоскутова Т.В., Коберник Н.А. Поліфункціональні солі піридину з карбонільними угрупуваннями як інгібітори кислотної та мікробної корозії металів // Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. 2018.- №2.-с250-255.

5.    Воробйова В.І. Формування нанорозмірних шарів на сталі летких органічних сполук для підвищення захисту атмосферної корозії/ В.І.Воробйова, О.Е.Чигиринець, Ю.Ф.Фатєєв., І.М.Курмакова, О.С.Бонда //Фізико-хімічна механіка матеріалів. "Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів", спец. випуск -2018. - С. 188-193.

Конференції

Школа молодого вченого 2018 (Київ; 16.05.2018)

Васильєв Г.С. Наукометричні публікації як шлях до світового визнання результатів роботи;

ХІІІ Всеукр. Конф. молод. вчен. та студ. з актуал. питань хімії (Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна ; 03.05.2018)

Черниш Д., Букет О. Дослідження пробоїв пасивної плівки титану; 

Леонова О., Букет О. Підвищення поляризаційного опору титану коливальною поляризацією; 

VIIІ Укр. з’їзд з електрохімії  (Місце проведення - Львів: ЛНУ ім. І.Франка; Дата проведення: 06.06.2018)

Електрохімічний діод: переваги і недоліки; Автори - Ганич Д. В., Букет О. І.; 

3rd ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry "Promising materials and Processes in Applied Electrochemistry" (Kyiv: KNUTD; 18.04.2018)

1.    Marking of titanium passive film breakdowns as a function of their appearance time and to increasing the contrast of SEM images; Автори - Buket O.I., Chernysh D.M., Leonova O.I.; 

2.    Influence of ultrasonic vibration on corrosion resistance of austenitic steel; Автори - G Vasyliev, M Pidburtniy;

3.    Rape grist extract (Brassica napus) as a green corrosion inhibitor for water systems; Автори - G Vasyliev, V Vorobiova; 

4.    Loskutova T., Pogrebova I., Нezhnyak V., Bobina M., Protective properties of a new type coatings involving titanium. chomium. aluminum 

5.    Effect of saccharin on corrosion resistance of bright Ni coatings under conditions simulating a wet tropical climate; Автори - D Ushchapovskiy, S Frolenkova, M Byk, O Linyucheva, T Motronyuk, V Klus  

6.    Environmental monitoring of gas emissions into the air with a sensory block ; Автори - Linyucheva O., Doronkina L., Havrilova O.

7.    Pohrebova І.S., Pylypenko T.M. Inhibitors for acid corrosion of metals based on quaternary pyridinium salts containing carbonyl groups

8.    Electrochemical Oxidation of Thiocyanate on Metal Oxide Electrodes / O.. Kosohin, O. Makohoniuk, A. Kushmyruk

ХІ Міжнар. конф. студ., аспір. та молод. вчен. «Перспективні технології на основі новітніх фізико- матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів» (КПІ ім.. Ігоря Сікорського; Дата проведення: 19.04.2018)

Збільшення контрасту СЕМ-знімків при дослідженні пошкоджень поверхні титану; Автори - Букет О.І., Леонова О.І., Черниш Д.М.; 

VII Міжнар. конф. студ., аспір. та молод. вчен. з хімії та хім. технол. (КПІ ім.. Ігоря Сікорського;12.04.2018)

1.    Електролітичні випрямлячі струму; Автори - Ганич Д.В., Букет О.І. ; 

2.    Контрастне маркування пробоїв пасивної плівки титану; Автори - Черниш Д.М., Букет О.І.; 

3.    Вплив геометрії електродів на роботу електрохімічного випрямляча; Автори - Пищола Б.І., Сорока М.О., Букет О.І.; 

4.    Підвищення корозійної стійкості титану електрохімічною обробкою; Автори - Леонова О.І., Букет О.І.; 

5.    Роль ванадію у розкладанні Н2О2 при його взаємодії зі сплавом ВТ6; Автори - Букет О.І., Погребова І.С., Лоскутова Т.В., Шведенко І.А.; 

6.    Вплив ультразвукових коливань на протікання піттингової корозії нержавіючої сталі AISI 316; Автори - Підбуртний М. О., Васильєв Г. С

7.    Роль гідродинаміки потоку у формуванні протикорозійних шарів; Автори - Чигрин О.М., Підбуртний М.О., Васильєв Г.С.; 

8.    Огляд методів отримання алюмінієвих покриттів; Автори - Цимбалюк А.С. Лінючева О.В.

9.    Електроосадження тривимірних темплатних структур з олова допованого кадмієм ; Автори - Доронкіна Л.А., Лінючева О.В., Ущаповський Д.Ю., Редько Р.М.

10.    Удосконалення способу електроформування порожнистих виробів на основі моделювання розподілу густини струму / Г.Ю. Підвашецький, Д.Ю. Ущаповський, Т.І. Мотронюк

11.    Отримання структурованих конверсійних покриттів на маловуглецевій сталі з ацетатних цинквмісних розчинів / М.І. Панченко,  С. В. Фроленкова, Т.І. Мотронюк, Д.Ю. Ущаповський

12.    Вдосконалення способу нанесення захисно-декоративних гальванічних нікелевих покриттів / В.В.Клюс, Д.Ю.Ущаповський, С.В.Фроленкова, Т.І.Мотронюк

13.    Вибір оптимального методу цинкування артилерійських гільз з капсульним запальником; Автори - Карась І.С., Мірошниченко Ю.С.;

14.    The electroless nickel / immersion gold as a finishing plating in printed circuit boards manufacturing; Автори - Kordysh O.M., Miroshnychenko I.S.

15.    Формування на поверхні сталі нанорозмірних плівок леткими органічними сполуками; Автори - Воробйова В.І., Чигиринець О.Е., Ющенко О.О., Фатєєв Ю.Ф.

16.    Катодний матеріал кулонометричного генератора ; Автори - Матвєєв О. М., Косогін О. В.

17.    Електрохімічний спосіб визначення формальдегіду в водному середовищі; Автори - Федінчик Т. В., Косогін О. В.

18.    Протонна провідність полісурм’яної кислоти ; Автори - Алабут О. Г., Матвєєв О. М., Косогін О. В.

19.    Металоксидні аноди для електролізу розчинів роданіду ; Автори - Макогонюк О.О., Косогін О.В., Кушмирук А.І.

20.    Дослідження електрохімічних процесів при осадженні хрому з розчинів його тривалентних сполук ; Автори - Коперник Н.О., Косогін О.В.

І Всеукраїнська науково-практична конференція "Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи" (м. Київ; Дата проведення: 13.04.2018)

Важливість профорієнтаційної роботи; Автори - Мірошниченко Ю.С., Лапінський А.В., Кордиш О.М.; 

Steelmaking slags recycling in the H2020 project – CHROMIC (Technical University of Kosice; Дата проведення: 17.05.2018)

Hydrometalurgické spracovanie trosiek s cieľom získať chróm a vanád; Myroshnychenko I., Patrik Kuruc; 

Annual Workshop for teachers (Україна, м.Рівне; Дата проведення: 15.06.2017)

Electrochemical methods of determination the state of the environment; Автори - Miroshnychenko I.; 

ХХI Всероссийская конференция молодых учёных-химиков (с международным участием) (Россия. Нижний Новгород, Нижнегородской государственный университет Н.И. Лобачевского; Дата проведення: 15.05.2018)

Ингибирование атмосферной коррозии металлов композициями на основе отходов растительного сырья ; Автори - В.И.Воробьева, Е.Э.Чигиринец, И.Н.Трус, Ю.Ф.Фатеев, С.В.Фроленкова

Квантово-химические расчеты структурных и энергетических параметров 3,5-диметокси-4-гидроксибензальдегида  ; Автори - В.В. Пичахчи, Ю.Ф. Фатеев, Е.Э. Чигиринец

Восьмая Международная научная конференция «Химическая термодинамика и кинетика» (Россия. г.Тверь, Тверский госуданственный университет. При участии Донецкого национального университета; Дата проведення: 28.05.2018)

Кинетика формирования защитной пленки на поверхности стали 2-фенилацетатаальдегида ; Автори - Воробьева В.К, Фатеев Ю. Ф., Чигиринец Е.Э., Трус И.Н. 

 

Підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу  студентських наукових робіт зі спеціальності «Хімічні технології та інженерія» (м.Дніпро; Дата проведення: 22.03.2018)

Підбуртний М.О., Кохановський Я.В., Ущаповський Д.Ю., Лінючева О.В. Технологічні основи електроосадження нікелевих покриттів з підвищеною корозійною стійкістю в умовах тропічного вологого клімату

Підручники

1.Методи захисту обладнання від корозії та захист на стадії проектування [Електронний ресурс]: підр. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології», спеціалізації «Електрохімічні технології неорганічних та органічних матеріалів»/МВ Бик, ОІ Букет, ГС Васильєв–Електронні текстові дані (1 файл: 8, 81 Мбайт).–Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018.–318 с. 

http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23891/3/Metody_zahystu_obladn_vid_kor.pdf

2.Технічна електрохімія 2: Хімічні джерела струму [Електронний ресурс]: підручник для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Електрохімічні технології неорганічних та органічних матеріалів» / М. В. Бик, С. В. Фроленкова, О. І. Букет, Г.С. Васильєв; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,3 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 321 с. 

http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23888/3/Tehn_el_chem_part2_Power_sources.pdf

3.Комп’ютерні технології для наукової та інженерної діяльності в технічній електрохімії’: теорія і лабораторний практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології», спеціалізації «Електрохімічні технології неорганічних та органічних матеріалів»/КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: ГС Васильєв.–Електронні текстові дані (1 файл: 5, 92 Мбайт).–Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018.–100 с.

http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23892/3/KOMP_TEHN_2018.pdf

Технологія нанесення неметалевих покриттів та виробництво плат друкованого монтажу [Електронний ресурс] : підручник для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів» / Л. А. Яцюк, О. В. Косогін, Д. Ю. Ущаповський, О. В. Лінючева, Ю. Ф. Фатєєв; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 6,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 330 с.  українською мовою; Ухвалено Вченою радою № 7; дата 25.06.2018

http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24954/1/TNNPtaVPDM.pdf

4.Екологічна безпека гальванотехніки. Стічні води. Механічна та сорбційна очистка [Електронний ресурс] : підручник для студ. кваліфікації  2146.2 – інженер – технолог (хімічні технології) та  2149.2 – інженер – дослідник (хімічні технології ) спеціалізації «Електрохімічні технології неорганічних та органічних матеріалів» / М.І. Донченко, С.В. Фроленкова, Т.І. Мотронюк ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 14,89 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 202 с.

http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24936/3/Ekologichna_bezpeka_galvanotekhniky.doc

5.Електроліз іонних розплавів [Електронний ресурс]: для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” спеціалізації «Електрохімічні технології неорганічних та органічних матеріалів» / С.В. Фроленкова, О.В.Лінючева, Т.І.Мотронюк; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 130 с.

http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24937/1/Elektroliz_ionnykh_rozplaviv.doc

ПОСІБНИКИ

1.Теоретична електрохімія: Рівноважні і нерівноважні явища в розчинах електролітів: Лабораторний практикум (Частина 1) [Електронний ресурс]: навч.посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Електрохімічні технології неорганічних та органічних матеріалів» / О.В.Лінючева, С.В. Фроленкова, Ю.С. Мірошниченко; ;  КПІ ім. Ігоря Сікорського.– Електронні текстові дані (1 файл: 8,12 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 49 с.

http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25215/1/Teoretychna_elektrokhimiia_Prakt1.doc

2.Теоретична електрохімія: Рівноважні і нерівноважніявища в розчинах електролітів: Лабораторний практикум (Частина 2) [Електронний ресурс]: навч.посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Електрохімічні технології неорганічних та органічних матеріалів» / О.В.Лінючева, С.В. Фроленкова, Ю.С. Мірошниченко; ;  КПІ ім. Ігоря Сікорського.– Електронні текстові дані (1 файл: 8,12 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 57 с.

http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25216/1/Teoretychna_elektrokhimiia_Prakt2.doc

ПАТЕНТИ

1.Патент на корисну модель №128750 Спосіб дифузійного титаноалітування вольфрамо-кобальтового твердого сплаву. Хижняк В.Г., Лоскутова Т.В., Погребова І.С., Бобіна М.М., Пілявська І.В. Публ.10.10.2018 Бюл. №19

Патент на корисну модель №128735 Спосіб нанесення дифузійних покриттів Лоскутова Т.В. Хижняк В.Г. Погребова І.С., Бобіна М.М., Аршук  М.В., Пілявська І.В. Публ.10.10.2018 Бюл. №19