Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії - 2019 рік

VІ Студентського сателітного регіонального симпозіуму Міжнародного Електрохімічного Товариства (ISE) «Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії»

ЗМІСТ
ВСТУП 13
АВТОРИ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ 15
0.1 ОРГАНІЗАЦІЯ ЩОРІЧНОГО СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО МІЖНАРОДНОГО СИМПОЗІУМУ НА КАФЕДРІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ХІМІЇ КНУТД
Борисенко Ю.В.
17
Розділ 1. ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА СТРУМУ
1.1 ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАРТЕРНЫХ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ Нефедов В.Г., Вашневский И.В., Посадная Н.И., Полищук Ю.В. 32
1.2 ДО РОЗРОБКИ ТiО2 -MnO2 НАНОКОМПОЗИТНОГО ФОТОЕЛЕКТРОДУ ДЛЯ ДЕГРАДАЦІЇ ОРГАНІЧНИХ БАРВНИКІВ
Сокольський Г.В., Гаюк Н. В., Загорний М.Н., Болдирев Є.І., Зудіна Л.В., Каменська Т.А., Мельник А.І.
48
Розділ 2. ГАЛЬВАНОТЕХНІКА
2.1 ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ Co-Mo-W И Co-Mo-Zr ПОКРЫТИЙ ИЗ КОМПЛЕКСНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
Ненастина Т.А., Ведь М.В., Проскурина В.О., Зюбанова С.И.
60
2.2 ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ТРИВИМІРНИХ СТРУКТУРОВАНИХ ОСАДІВ З ОЛОВА, ДОПОВАНОГО КАДМІЄМ
Ущаповський Д.Ю., Лінючева О.В., Редько Р.М., Доронкіна Л.А.
67
2.3 ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЕЛЕКТРОЛІТУ І РОЗРАХУНОК РЕЖИМУ МАТОВОГО ЦИНКУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ НЕCКЛАДНОГО ПРОФІЛЮ
Бабюк Н.В., Барсуков В.З.
76
2.4 ВДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ КІНЕТИКИ КОНТАКТНОГО ОБМІНУ
Майзеліс А.О.
87
Розділ 3. ЗАХИСТ МЕТАЛІВ ВІД КОРОЗІЇ
3.1 ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ФОРМУВАННЯ МОЛІБДЕНВМІСНИХ АНОДНИХ ОКСИДНИХ ПОКРИТТІВ НА СТАЛІ 08Х18Н10
Штефан В.В., Кануннікова Н.О.
97
3.2 ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО ОПОРУ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ КОРОЗІЇ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ
Букет О.І., Білоусова Н.А., Чорнобрива Н.О., Кушмирук А.І.
111
3.3 ЗАСТОСУВАННЯ КИСЛИХ РОЗЧИНІВ ТІОСЕЧОВИНИ В ПРОЦЕСАХ ХІМІЧНОЇ Й ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ ОБРОБКИ ПОВЕРХНІ СРІБЛА І ЙОГО СПЛАВУ 925° Смірнова О.Л., Пилипенко О.І., Осипа Б.В., Морченко Є.В. 121
3.4 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЧИННИКА НА ПРОТИКОРОЗІЙНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСТРАКТУ ЖМИХА АБРИКОСУ
Воробйова В.І., Чигиринец О.Е.
129
3.5 ВПЛИВ ТЕРМООБРОБКИ І СКЛАДУ ШТУЧНОЇ МОРСЬКОЇ ВОДИ НА ЛОКАЛЬНУ КОРОЗІЮ ТРУБ ЗІ СТАЛІ 08Х18Н10Т
Бухіник О.О., Пилипенко О.І.
141
Розділ 4. ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ СЕНСОРИ
4.1 МІДЬ ЯК ЗАМІНА СВИНЦЮ В РОЛІ АНОДНОГО МАТЕРІАЛУ ГАЛЬВАНІЧНОГО СЕНСОРА КИСНЮ
Букет О.І., Ващенко О.М.
152
Розділ 5. СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ТА СПОРІДНЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ
5.1 РОЗРОБКА РЕЗИСТИВНИХ ПВХ КОМПОЗИЦІЙ, НАПОВНЕНИХ КОЛОЇДНИМ ГРАФІТОВИМ ПРЕПАРАТОМ
Новак Д.С., Плаван В.П., Христонько С.А., Мостова І.С.
162
5.2 ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ РОЗЧИНЕННЯ ПСЕВДОСПЛАВІВ ТИПУ КАРБІДУ ВОЛЬФРАМУ В КИСЛОТНИХ ЕЛЕКТРОЛІТАХ
Османова М., Ляшок Л., Лещенко С., Ісмайлова Е., Колупаєв І.
168
5.3 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОРУВАТОГО ОКСИДУ АЛЮМІНІЮ
Ляшок Л.В., Шевченко Г.С., Лещенко С.А., Бровін О.Ю.
174
5.4 АНОДНЕ ОКИСНЕННЯ МІДНО-ЦИНКОВОГО СПЛАВУ
Даценко В., Хоботова Е., Ларін В.
180
5.5 КОМБІНОВАНІ КАТОДНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОХІМІЧНОМУ СИНТЕЗІ ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ
Рутковська К.С., Тульський Г.Г., Шахін І.Х., Тульська А.Г.
190
5.6 ТЕРНАРНІ СПЛАВИ Fe-Co-Mo ЯК КАТАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ В РЕАКЦІЯХ ОКИСНЕННЯ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПИРТІВ
Сачанова Ю.І., Сахненко М.Д., Ведь М.В., Єрмоленко І.Ю., Волобуєв М.Н.
198
5.7 МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА КЕРАМІКО-ПОДІБНИХ ПЕО-ПОКРИВІВ НА СПЛАВАХ Al
Каракуркчі Г.В., Сахненко М.Д., Ведь М.В., Горохівський А.С., Богданова К.Б., Степанова І.І.
210
5.8 ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРУВАТОГО ОКСИДУ НИОБІЮ
Ляшок Л.В., Водолажченко С.А., Дерибо С.Г., Гомозов В.П.
226
5.9 ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РОБОЧИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО СИНТЕЗУ НАДМОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ Водолажченко С.О., Дерібо С. Г., Шахін І.Х., Павлов Б.В. 231
5.10 ВИСОКОЕФЕКТИВНА АНОДНА ОБРОБКА НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISi304 МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОМУ ЕВТЕКТИЧНОМУ РОЗЧИННИКУ Кітик А.А., Банник Н.Г., Кун О.В. 239
5.11 ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ОЦІНКА ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ РОСЛИННИХ ЕКСТРАКТІВ
Васильєв Г.С., Воробйова В.І., Кузьменко О.М., Скиба М.І.
246
5.12 СТРУКТУРА, ФАЗОВИЙ, ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ СПЛАВУ ВТ6 ПІСЛЯ АЛІТУВАННЯ ТА АЛЮМОХРОМУВАННЯ
Лоскутова Т.В., Смоковіч І.Я., Хижняк В.Г., Погребова І.С., Бобіна М.М.
268
Розділ 6. КОРОТКІ РЕФЕРАТИ ДЕЯКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИХ ДОПО ВІДЕЙ
6.1 ЗОЛОТІ ЕЛЕКТРОДИ, МОДИФІКОВАНІ ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТОМ, ДЛЯ БІОЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ЗАСТОСУВАНЬ
Грудзень Я., Ярош М., Сулка Г.
274
6.2 СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО АНОДНОГО TiO2, ПРОСОЧЕНОГО ІОНАМИ Co, Cu, Fe,ДЛЯ ФОТОЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ЗАСТОСУВАНЬ
Солтис М., Сирек К., Капуста-Колодзей Д., Сулка Г.
276
6.3 ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ ШАРІВ ОКСИДУ ЦИНКУ
Міка К., Соча Р., Нига П., Сулка Г., Зараска Л.
278
6.4 СИНТЕЗ НАНОДРОТІВ Nі ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯМ З ГЛИБОКО-ЕВТЕКТИЧНОГО РОЗЧИННИКА
Паловська Р. , Богуш Й., Зараска Л., Бржозка А., Сулка Г.
280
6.5 ФОТОЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АНОДНИХ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ Cu-WO3
Зич М., Сирек К., Сулка Г.
282

Завантажити документ «Materials Today. Proceedings» 2019