Електроліз іонних розплавів

Рекомендовано для вивчення курсу користуватися розробленим на кафе­дрі технології електрохімічних виробництв НТУУ «КПІ»

Конспектом лекцій з курсу «Електроліз іонних розплавів», складеним Ткаленком Д.А. та Хірх-Яланом І.Ф. 2006 рік. 184 стор.