Освітній процес розпочинається з 01 вересня 2021/2022 н.р.

За рішенням Адміністративної ради та Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського освітній процес з 01 вересня 2021/2022 навчального року для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання розпочати для УСІХ курсів, крім першого курсу бакалаврів, в ЗМІШАНОМУ режимі навчання

Реформа фізичного виховання 2021

 Наразі здійснюється формування штату тренерів, форми для реєстрації у секції та клуби будуть відкриті для усіх бажаючих після 20 серпня.

Ключові дати початку навчального семестру

Навчання студентів 1-го курсу починається дистанційно з 01 вересня і по мірі заселення до гуртожитків кожного з факультетів/інститутів переходить на форму визначену в університеті.