Здобувачі освіти з урахуванням реальної ситуації та їхньої можливості

Здобувачі освіти з урахуванням реальної ситуації та їхньої можливості стати до навчання мають бути розділені по 4-х категоріях-групах:

1) ті, хто може дистанційно навчатися в синхронному режимі;

2) ті, хто може навчатися в асинхронному режимі;

Увага! Завершується оформлення повторного вивчення дисциплін

Якщо ви 14 січня 2021 не завершите оформлення повторного вивчення дисциплін, але допущені викладачем і кафедрою до ліквідації академічної заборгованості з 17 по 22 січня, то ви йдете і намагаєтесь ліквідувати всі заборгованості в цей період.