Бакалаврські проєкти 2022 р.

                                                                            ГРАФІК
                                                 захисту бакалаврських дипломних проєктів

Здобувачі освіти з урахуванням реальної ситуації та їхньої можливості

Здобувачі освіти з урахуванням реальної ситуації та їхньої можливості стати до навчання мають бути розділені по 4-х категоріях-групах:

1) ті, хто може дистанційно навчатися в синхронному режимі;

2) ті, хто може навчатися в асинхронному режимі;