Теми дипломних проектів 2015

Спеціальність: 6.051301 - Хімічна технологія група ХЕ-21 6.051301 - Хімічна технологія гр. ХЕ-11 8.05130103 - Технічна електрохімія гр.ХЕ-31м

Електроліз іонних розплавів

Рекомендовано для вивчення курсу користуватися розробленим на кафе­дрі технології електрохімічних виробництв НТУУ «КПІ»

Конспектом лекцій з курсу «Електроліз іонних розплавів», складеним Ткаленком Д.А. та Хірх-Яланом І.Ф. 2006 рік. 184 стор.